Koronainfo på ulike språk
Español  (Spansk)

Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder som:

Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, elisabeth@norgesfrivilligsentraler.no

Kontakt

Voldsvegen 192
3739 Skien

Organisasjonsnummer
923.744.843

Sosiale media

2021 © SMK Frivilligsentral