Onsdag 28 Desember
Kl. 10:30 - 12:30, SMK frivillig sentral Gruppe for deg som er kreftrammet og har ansvar for barn og unge

Kreft rammer mange, og mange utfordringer skal håndteres.

Det kan være vanskelig og ensomt, og det kan være gode stunder. Mange har uttrykt ensomhetsfølelse og et ønske om å treffe andre. Vi har etablert en nettverksgruppe der det er trygt og godt å være for alle. Jevnlig møter og en sosial arena kan være positivt. 

Velkommen!

Hilsen Heidi og Sigrid

Har du behov for mer informasjon?

Ta kontakt med enten Heidi Kåsin tlf: 45682389 eller kreftkoordinator Sigrid Skarholt tlf 40907027

2022 © SMK Frivilligsentral